Klinisk forskning

Vi hjælper dig med design, forberedelse og udførelse af forskning inden for alle grene af sundhedsvidenskaben 

Hjælper med dit 
Ph.d.-projekt

Hjælper med dit Ph.d.-projekt

 • Brug vores intuitive, webbaserede system til opsætning af patientflow i dit studie 
 • Håndtér både simpel og stratificeret randomisering
 • Udfør separate analyser på subgrupper
 • Kommunikér med dine patienter og samarbejdspartnere og modtag automatiserede, regelmæssige opdateringer til både dig og din vejleder – så er du altid up-to-date 

Understøtter dit
Større multicenter-studie

Understøtter dit Større multicenter-studie

 • Opsæt og koordinér projekter, der kører glat og stabilt på tværs af flere geografisk adskilte centre 
 • Få live adgang til dine data og udfør indledende analyser 
 • Opsæt adgangsgrupper, så deltagende centre kun kan se deres egne data
 • Send automatiserede rapporter til dine samarbejdspartnere, fx statusrapporter og rapporter om alvorlige bivirkninger 
 • Brug data til at finde de centre, hvor den lokale træning skal forbedres

Letter dit 
Lokale kvalitetsarbejde

Letter dit Lokale kvalitetsarbejde

 • Brug Procordos forskningsplatform til nem overvågning af lokale kvalitetsparametre 
 • Find flaskehalse i arbejdsgangene, når du følger kliniske procedurer og patient-outcome
 • Brug vores stregkodeløsning til at overvåge kvaliteten af kirurgiske implantater
 • Automatisér indhentning af patient-rapporterede outcomes
 • Forbered og send automatiserede rapporter til lokale audits og benchmarking-programmer

Sådan fungerer det

 • Med systemet er det muligt at lave en opfølgning på patientens tilstand og sammenligne over tid
 • Det er muligt at modtage data fra besvarelser af forskellige grupper af respondenter, fx opdelt efter, om respondenten modtager behandling eller ej 
 • Herefter ses på score fra specifikke spørgsmål før og efter behandling

Med systemet er det muligt at lave en opfølgning på patientens tilstand og sammenligne over tid. Her kan man se på score eller specifikke spørgsmål før og efter behandling. 

 • Automatiseret patientopfølgningsprogram baseret på stratificeringskarakteristika (dvs. diagnose, behandlingstype osv.)
 • Patientudviklingsmedelelser, hvis patienten ikke følger den forventede helbredelsesrate
 • Automatisk opgaveregistrering 
 • Automatiseret patientopfølgningsprogram baseret på stratificeringskarakteristika (dvs. diagnose, behandlingstype osv.)
 • Patientudviklingsmedelelser, hvis patienten ikke følger den forventede helbredelsesrate
 • Automatisk opgaveregistrering 

Visualisér dine data med intuitive værktøjer

Få et hurtigt overblik over dit projekt med grafiske statusbilleder og få foreløbige data ud til statusrapporter og interne audits.

Frem for alt brugervenligt og tilgængeligt

Gamle IT-systemer er begrænset af mange års dårlige designvalg. Vores platform er udviklet med fokus på brugerens behov. 

Gør repetitive opgaver lettere at udføre

Data i vores system gemmes primært med henblik på forskning. Vi kan dog også hjælpe dig med dine daglige dokumentationsopgaver og audits.

Designet af læger til store projekter

Procordos forskningsplatform er bygget på et stærkt fundament til at håndtere mange brugere, der arbejder på tværs af geografisk adskilte centre med forskellige roller og funktioner.

Fungerer fint med dine nuværende værktøjer

Typisk er der allerede en række forskningsrelaterede systemer i brug på din afdeling eller dit hospital. Vores forskningsplatform sikrer værktøjer og metoder til eksport af dine forskningsdata.

Vi lytter og tilpasser softwaren til dine behov

Platformen er udsprunget fra vores egne erfaringer inden for klinisk forskning. Nu drives udviklingen af feedback fra brugere samt krav fra en bred vifte af igangværende projekter.

Kontakt Procordo

Kontakt Procordo for yderligere information og spørgsmål eller book et møde. Procordo kan tilbyde demonstrationer af systemet, der er rettet direkte mod dine behov. Efter ønske vil der blive udarbejdet en synopsis, der beskriver systemets konfiguration til netop din afdeling.