Implantatscanning

Identificér patienter med implantater af specifik type eller med særlige karakteristika med Procordos unikke løsning

Simpel løsning til kompleks udfordring

Procordos implantatscanningssystem registrerer stregkoder fra implantater med en simpel stregkodelæser. Systemet fokuserer på klassifikation af implantater samt registrering af tilgængelig data. Data knyttes nemt til den enkelte patient af kirurgen ifm. operationen og parses herefter til de ønskede kvalitetsregistre og EPJ-systemer. Data kan desuden lagres hos kunden og/eller i Procordos GDPR-sikre database.

  • Med systematisk registrering af alle produktegenskaber ved alle hofte-, knæ-, skulder- og albueoperationer er det enkelt at spore patienter, der har fået et problematisk implantat.
  • Registreringssystemet kan sende implantatdata ifm. en operation direkte til de ønskede kvalitetsregistre eller via hospitalets EPJ-system til patientens journal.
  • Registreringssystemet kan konfigureres til at genbestille implantater til consignationslagre samt levere data til lagerstyring.

Procordos implantatregistrering

Procordos system bliver benyttet på hospitaler ifm. operationer i Danmark, Sverige samt hele Norge. I Norge er systemet brugt på mere end 30 hospitaler i alle fire regioner.

På nuværende tidspunkt er over 250.000 implantater registreret med Procordos implantatscanning. 

Databasen indeholder i dag oplysninger om mere end 1,3 mio. medicinske implantater og opdateres løbende.

Stregkodescanning - indsaml og klassificér alle informationer med en letanvendelig og struktureret metode

Fordele ved systemet

Patientsikkerhed

Systemet giver tryghed hos patienter grundet højere sporbarhed ved alle typer af detaljer. Fejlgruber undgås og der er fuld afdækning på inkompatible implantater. 

Nemt og hurtigt at anvende

En simpelt proces, hvor registrering af 5-10 implantater tager under to minutter. Dermed undgås tidsspild ved manuel håndtering af stregkodelabels. 

Samler alle informationer

Procordosystemet tillader med hurtig og enkel grafik at knytte hvert implantat til anatomisk lokalisation og tillader, at detaljer vedrørende implanteringen gemmes med implantatformationen.

Udtræk data

Der kan til enhver tid udtrækkes lister med patienter, der har fået indsat et enkelt implantat eller et af flere implantater, der opfylder givne karakteristika.

Sådan foregår det

Indscanningen af stregkoder foregår på en ergonomisk og procesvenlig måde, der tager fuldt hensyn til operationspersonalets øvrige opgaver.

Indlogning i registreringssystemet foregår på operationsstuen uden brug af personlige adgangskoder. Det sikrer, at processen glider glat, samt at personalet ikke tvinges til at låne koder af hinanden.

Knytningen af implantatinformation til patient foretages i kirurgen, når denne alligevel efter operationen skal udfærdige et operationsnotat.

Implantatberigelse

Det samlede taxonomiske træ, inklusiv egenskaber for hver karakteristik, kaldes cladistikken i Procordosystemet. Med anvendelse af cladistikken kan ethvert implantat karakteriseres i den, til enhver tid gældende, detaljeringsgrad.

Sådan foregår det

Indscanningen af stregkoder foregår på en ergonomisk og procesvenlig måde, der tager fuldt hensyn til operationspersonalets øvrige opgaver.

Indlogning i registreringssystemet foregår på operationsstuen uden brug af personlige adgangskoder. Det sikrer, at processen glider glat, samt at personalet ikke tvinges til at låne koder af hinanden.

Knytningen af implantatinformation til patient foretages i kirurgen, når denne alligevel efter operationen skal udfærdige et operationsnotat.

Implantatberigelse

Det samlede taxonomiske træ inklusiv egenskaber for hver karakteristik kaldes cladistikken i Procordosystemet. Med anvendelse af cladistikken kan ethvert implantat karakteriseres i den til enhver tid gældende detaljeringsgrad.

Det tekniske

Implantatdatabase

Alle implantater, der er markeret med stregkoder efter HIBBS eller GS1-standard, vil genkendes af systemet. Hvis en anden standard eller en selvopfunden standard anvendes, vil Procordos system i langt de fleste tilfælde kunne identificere implantatet. 

Procordo opdaterer løbende implantatdatabasen, hvis der opstår udfordringer med ukendte implantater i systemet. 

Stregkodescanner

Med stregkodescanneren kan disse data indhentes nemt og hurtigt, hvilket gør processen lettere og mere sikker.

Fordele ved systemet

Patientsikkerhed

Systemet giver tryghed hos patienter grundet højere sporbarhed ved alle typer af detaljer. Fejlgruber undgås, og der er fuld afdækning på inkompatible implantater. 

Nemt og hurtigt at anvende

En simpel proces, hvor registrering af 5-10 implantater tager under to minutter. Dermed undgås tidsspild ved manuel håndtering af stregkodelabels. 

Samler alle informationer

Procordos system tillader med hurtig og enkel grafik at knytte hvert implantat til anatomisk lokalisation og tillader, at detaljer vedrørende implantatregistreringen gemmes med implantatinformationen.

Udtræk data

Der kan til enhver tid udtrækkes lister med patienter, der har fået indsat et enkelt implantat eller et af flere implantater, der opfylder givne karakteristika.

Det tekniske

Implantatdatabase

Alle implantater, der er markederede med stregkoder efter HIBBS eller GS1-standard vil genkendes af systemet. Hvis en anden standard eller en selvopfunden standard anvendes, kan Procordosystemet i langt de fleste tilfælde kunne identificere implantatet. 

Procordo opdaterer løbende implantatdatabasen, hvis der opstår udfordringer med ukendte implantater i systemet. 

Stregkodescanner

Med stregkodescanneren kan disse data indhentes nemt og hurtigt, hvilket gør processen lettere og mere sikker.

Kontakt Procordo

Kontakt Procordo for yderligere information og spørgsmål eller book et møde. Procordo kan tilbyde demonstrationer af systemet, der er rettet direkte mod dine behov. Efter ønske vil der blive udarbejdet en synopsis, der beskriver systemets konfiguration til netop din afdeling.